Virksomhedsnyheder

Designfunktioner i gaden-sprinkleranlæg

2020-05-29
Designet af sprinklervandingssystem og kunstvanding af marker, grøntsager, drivhuse og drivhuse.

Mangfoldigheden af ​​landskabsvandingsobjekter udgør et komplekst vandbehov. Landskabsvanding skal have visse landskabs- og miljøeffekter. Havevandingssystemet skal anvende automatisk kontrol og være opmærksom på økonomisk anvendelighed.